Idézetek: Alea iacta est – A kocka el van vetve.
Gaius Iulius Caesar (ie. 100-44) római államférfi, hadvezér

Politikai ellenfelei megelégelvén hatalmas népszerűségét, harctéri sikereit és a sikeres hadjáratok alatt példátlan méretűre duzzadt vagyonát, elhatározták, hogy bármilyen eszközzel is, de leszámolnak vele, ezért a törvényesség látszatát keltve Rómába idézték abból a tartományból, ahol mint kormányzó ténykedett és ahol hozzá hűséges serege tartózkodott. A korabeli római törvények alapján Itália területére nem tehette be a lábát római sereg, azokat a határok előtt fel kellett oszlatni. Ha Caesar ezt megtette volna, vagy seregét hátrahagyva lép vádlói elé, azonnali halálát lelte volna, így nem tehetett mást, mint hogy seregei élén indult el Rómába, ezzel megszegte a római törvényeket.

Erre utal a mondás, most már el vannak vetve a kockák, nincsen vissza út, azaz ami mostantól történik, visszafordíthatatlan. A kockajáték az unatkozó legionáriusok kedvelt időtöltése volt, így ezért használhatta a helyzetre Caesar, aki hadvezérként sok időt töltött katonái közt.

Tudtad-e

  • A Iuliusok(Júliusok) az ókori Róma egyik legősibb családja volt, eredetüket magáig Venus(Vénusz) istennőig vezették vissza. Ennek az ősi családnak egyik ágát nevezték Caesar-nak, ami bozontost, szőröset jelentett. Mai fordítással élve így hangozna a híres cézár neve: Gaius, a bozontos Júliusoktól.
  • Bár a mondást Caesarnak tulajdonítják, először Suetonius Császáréletrajzok c. munkájában bukkant fel.
  • Caesar volt kora egyik legsikeresebb hadvezére. A Germánok ellen viselt irtóhadjárata olyannyira sikeres volt, hogy a bosszúszomjas germánok Caesarnak nevezték el a kutyáikat, mivel másként nem tudtak neki ártani. Ez a régi gyűlölet máig él, ezért nevezik el előszeretettel ma is Cézárnak a német juhászkutyákat.
  •  A  legkorábbi ismert görög dobókockák az i.e. VII. századból származnak, akropoliszi sírokból és szentélyekből.