A Cseszneki vár rövid története

, ,

Programajánló: Veszprém megyében, a Bakonyon keresztül, a Veszprémből Győrbe vezető országút mentén, festői környezetben, a még romos állapotában is páratlanul szép XIII. században épült gótikus Cseszneki Vár.

cseszneki-var4

Ez az erődítmény az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülötte. A több mint 700 éves Vár virágkora -Zsigmond királyunk uralkodásának idejére- a XV. századra tehető, mely időszakban a Várat birtokló Garai család, impozáns megjelenésű, gótikus lovagvárrá építette át az addig alacsony, belsőtornyos kis Várat.

cseszneki-var3

Hadászatilag, országosan is kiemelkedő szerepet először a török időkben töltött be, Veszprém eleste után betagozódott a magyar végvári védelmi rendszer első vonalába. Később, a Rákóczi szabadságharc idején kezdetben a kuruc csapatok fészkelték be magukat a Várba, ahol egy ellátó központot létesítettek a Dunántúlon harcoló alakulataik számára, ill. néhány labanc főtiszt őrzéséről is itt gondoskodtak.

Utolsó tulajdonosai az Eszterházyak voltak, akik a XVIII. század közepére barokk várkastéllyá bővítették. Az 1810. évi földrengés nagy károkat okozott az épületegyüttesben, majd az 1820-as, villámcsapásból eredeztethető tűzvész meghozta a Vár végső leromlását.

A Cseszneki Vár pazar szépségű romjai napjainkban is a turisták kedvelt kiránduló-helyei közé tartozik.  Gépkocsival megközelíthető, parkolás a vár tövében. Belépőjegy ellenében látogatható, kisállat bevihető.

Magyar várak a levegőből

, , ,

A várak mindig is hozzátartoztak az életünkhöz. Egykoron védelmet, menedéket, biztonságot kínáltak, manapság kikapcsolódást biztosítanak, megtörik a hétköznapok szürkeségét. Rengeteg kulturális programot találhatunk bennük, de az is felüdülés, ha végig sétálunk az ódon falak között, kezünkkel érintjük a köveket és arra gondolunk, az évszázadok során vajon mennyi mindent láthattak már

Ez a kis összeállítás abban segít, hogy különleges szemszögből tekinthessük meg várainkat. Olyan részleteket fedezhetünk fel a magasból, amelyek mellett lehet, hogy elsétálnánk.

Komáromi erőd

Hívták a Duna Gibraltárjának is. Az osztrák birodalom építtette a Napoleoni háborúk lezárása után, hogy vész esetén a császári udvarnak legyen hová menekülnie. A tervek szerint a korszak fegyvereivel bevehetetlen volt. Ezt be is bizonyította az 1848-49-es szabadságharc idején, amikor a nyomasztó túlerő ellenére az osztrák főparancsnok kénytelen volt teljes körű amnesztiát biztosítani a Klapka György által vezetett védőseregnek az erőd átadása fejében. Hosszú ideig hányatott volt a sorsa, de manapság jó kezekben van. Rengeteg színvonalas program és kiállítás várja az oda látogatókat, akik egy séta keretében bejárhatják a ma is impozáns erődöt.

Esztergomi Várhegy és Bazilika

Esztergom már a magyar államalapítás kezdete óta kiemelkedő jelentőségű. Sokáig volt királyi székhely, várát a pusztítót tatár seregek sem tudták bevenni a tatár járáskor. A török hódoltság idején sokszor cserélt gazdát. A jelenlegi látképet meghatározó Esztergomi bazilika 1822-1869 között épült klasszicista stílusban. Európa és  világ egyik legnagyobb bazilikája, Európában az 5-ik, világviszonylatban a 18-ik helyen áll méretét tekintve.

Eger vára

Szinte mindenki ismeri a legendás várat, melynek ostromáról Gárdonyi Géza írta remekművét. A várat folyamatosan újítják fel, rengeteg kiállítás található az ódon falak között. A vártúra befejeztével sétálgathatunk a hangulatos óvárosban, vagy kirándulásokat tehetünk a Mátra csodálatos környezetében.

Visegrád fellegvára és a Salamon torony

A ma látható fellegvárat IV. Béla királyunk kezdte el építtetni a tatárjárás elmúltával, de a későbbi korokban folyamatosan fejlesztette szinte minden uralkodónk. Az alsóvárban található Salamon torony egyik leginkább épségben maradt középkori lakótornyunk, bár sokak szerint a „felújítása” merénylet volt a történelem ellen. Mindenesetre így legalább láthatjuk impozáns méreteit. A várban és környékén számtalan kiállítás és szabadtéri program várja a kirándulókat, emellett a Dunakanyar panorámája is feledhetetlen élményt nyújt.

Kerek erdő helyett kerek szigetek

, , ,

A műhold-térképen csodálatos szigetvilágot találni a fővárostól egy ugrásra: valószínűleg az ország legkevésbé ismert nyaralóhelyei között van a Csepel-Szigetszentmiklósi Kavicsbánya tavak tó-és szigetrendszere.

Mini Magyarország Szarvas

, , , ,

A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani közepén, Szarvason, hazánk egyetlen interaktív makettparkjában történelmünk megelevenedik: több mint félszáz épített csoda, vasút- és hajómakett minden apró részletében kidolgozott kicsinyített mása megtalálható itt egy helyen.

Samu otthona, avagy Vértesszőlősi előember telep

, , , ,

Szép időben kitűnő kirándulási célpont lehet a Tata és Tatabánya között található település. A Gerecse lábánál fekvő Vértesszőlős 1965-ben, vált világhírűvé, amikor határában fél millió éves emberi maradványokra és eszközökre bukkantak. Az itt talált leletek régészeti, embertani és jégkor-földtani szempontból egyaránt jelentősek.

A lelőhely területén egykoron kőbánya üzemelt. Az “égett csontokra és kavicsokra” egy munkás hívta fel a figyelmét Pécsi Mártonnak, aki azokat a nemzetközi hírnévnek örvendő Vértes Lászlóhoz juttatta. A számos hazai ősember lelőhelyet feltáró és publikáló régész a tatai leletek egyik távolabbi képviselőjének tekintette. 1963-ban Vértes László a helyszínre utazott, s kiderült, hogy a vértesszőlősi lelet igen értékes, mind korát, mind leletanyagát illetően.

jó időben kellemes séta, szép környezetben

Vértes László kollégáival

A feltárások során előkerül gyermek tej-szemfog, számos fogtöredék, táplálkozás közben eldobott állati csonttöredék, növényi termés- és levéllenyomat, több tűzhely és számos egyéb kőeszköz. A legjelentősebb leletet 1965. augusztus 21-én tárják fel. A Sámuel koponyája névre keresztelt lelet a Homo erectus seu sapiens paleohungaricus tudományos nevet kapta.

A jelenlegi bemutatóhely megépítését is Vértes László kezdte el, ami az akkori viszonyokhoz képest egyedülállónak tekinthető. Vértes 1968. augusztus 20-án váratlanul meghalt.

Sámuel az általánosan elfogadott adatok alapján 320-380 ezer éve élhetett – egy újabb radiometrikus kormeghatározás szerint 185-210 ezer éves.A Homo erectusok közé sorolandó, akik a Föld különböző tájain jelentek meg. Legismertebb leleteik Jáva, Kína, Németország, Észak-Tanzánia és Magyarország területéről kerültek elő. A Homo erectusokat sok szakember a Homo sapiens közvetlen ősének tekinti. Afrika, Európa és Ázsia erdős szavannáin, családközösségben éltek. Fejlett kőszerszámaikkal hatékonyan vadásztak.

Samunak csupán a nyakszirtcsontja (os occipitale) került elő. A leleten jól látható, hogy az öreglyuk tájékán töredezett. A számítások szerint Samu agytérfogata 1300 cm3 lehetett, azonban agya még nem differenciálódott, tehát nem voltak a maihoz hasonló agytekervényei.

A 300-350 ezer évesre becsült előember-leletek a Nemzeti Múzeum helyi kiállítóterületén, eredeti környezetükben tekinthetők meg. A bemutatóhely környéke természetvédelmi terület.

Érdekesség: Nemrégiben bukkantak hasonló leletekre Dél-Afrikában.

A képek forrása a Wikipédia

Komárom – Az erődrendszer története

, ,

Komárom – Az erődrendszer története

A vár és az erődrendszer szempontjából az újjászületést a napóleoni háborúk jelentették. Napóleon sikeres hadjáratai során 1809-ben a császárvárost, Bécset is elfoglalták. I. Ferenc császár udvartartásával Komáromban talált menedéket, melyet előzőleg nagy sietve megerősítettek. A császár itt határozta el, hogy Komáromot a birodalom legerősebb katonai erődrendszerévé kell kiépíteni, alkalmassá kell tenni egy 200 000 fős véderő befogadására.

monostori_720

Az erődrendszer ilyen irányú megépítését Marquis Chasteler táborszernagy vezette hadmérnöki gárda tervei alapján kezdték meg. A terv tartalmazta a Duna jobb partjának erődítési elképzeléseit is. A már meglévő jobb parti hídfőerőd a “Csillagerőd”, a korábbi Szent Péter palánk, mellé két másik erődöt is terveztek építeni. Egyet a koppánymonostori Homokhegyen, egyet pedig a Nagyigmánd felé vezető út mellett, Komárom déli kijáratához. Az 1827 és 1839 között folytatott építkezések során korszerűsítették az Öreg- és Újvárat, megkezdték a várost nyugatról védő Nádor-vonal kiépítését. Az építés folyamatát osztrák részről az 1848-49-es szabadságharc eseményei szakították meg.

A vár magyar kézre kerülésével, annak első parancsnoka Majtényi István alezredes azonnal hozzálátott a vár megerősítéséhez és a város védelmének megszervezéséhez. Majtényit Török Ignác mérnökkari alezredes váltotta, aki a 12 000-es védősereggel hősiesen ellenállt a várat ostromló osztrák túlerőnek. A több mint egy hónapig tartó ostromnak -1849 márciusában-áprilisában- a magyar honvédsereg sikeres áprilisi hadjárata vetett véget. A Guyon Richárd tábornok vezette felmentő csapat Győr irányába űzte el az osztrák főerőket.

erod_520

A vár új parancsnoka Klapka György tábornok lett, aki május 28-án adta parancsba egy kazamatákkal ellátott erőd építését az osztrákok által már korábban kiszemelt helyen, a Homokhegyen. Az építkezés során az eredetileg négy saroktornyos, 1000 katona befogadására alkalmas erődítménynek csupán az Ács település fele néző tornya készült el. Ha a tervek megvalósításához elegendő idő lett volna, úgy a sáncban elhelyezett lövegek tüzükkel lezárhatták volna a Bécs felől vezető utat, tűz alatt tarthatták volna a Nádor-vonal előterét és megközelíthetetlenné tették volna a Dunát. A bécsi út lezárására két védművet is kialakítottak és megépítésre került az igmándi sánc is. A nagy erőkkel folytat ott erődítési munkálatokat az egyre gyakoribbá vált osztrák ágyúzások miatt meg kellett szakítani.Komárom térségében júliusban kétszer is megütközött a magyar és az osztrák fősereg, döntő siker nélkül. Az erősödő osztrák támadások sikeres előrenyomulást eredményeztek, és a magyar csapatok visszavonulva a Tiszánál próbálták megállítani a támadókat.

Komarom2_520

Komáromban a Klapka vezette 18 200 fős védősereg, több mint 300 ágyúval magára maradva felkészült a város és az erőd védelmére. Az osztrákok kezdetben kisebb erőkkel /12 000 fő és 75 ágyú/ megfigyelő és blokkírózó tevékenységet folytattak az erősítés megérkezéséig. Klapka tábornok felmérve a kínálkozó lehetőséget, több sikeres kitörést hajtott végre, melynek során Pozsonyig, illetve Győrig tört előre, jelentős zsákmánnyal visszatérve. Az egyesített osztrák és orosz csapatok döntő vereséget mértek a magyar főseregre, és az augusztus 13-i világosi fegyverletételt követően jelentős erőkkel Komárom ellen indultak. A körülzárt Komárom egy ideig még ellenállt a túlerőnek, de végül is 1849. szeptember 27-én Klapka György aláírta a vár átadását és a védők szabad elvonulását biztosító megállapodást.

A szabadságharc leverése után az osztrákok – a korábbi terveknek megfelelően – újból hozzákezdtek az erődrendszer kiépítéséhez, melyhez felhasználták az ostrom során szerzett tapasztalatokat is. A vár körülzárása egyértelműen bizonyította, hogy szükség van a Duna jobb partján olyan védművek megépítésére, amelyek meg tudják akadályozni, hogy az ellenség tüzérsége tűz alá tudja venni a bal parti erődöket, és folyamatosan biztosítani tudja a két part közötti összeköttetést.

Az 1850-ben elkezdődött építési munkálatok felölelték a komáromi erődegyüttes teljes vertikumát. A nagyarányú építkezés első, legnagyobb üteme 1871-ben befejeződött, a Monostori erőd elkészültével. Ezt követően 1871-77 között megépült az Igmándi erőd, ezzel a komáromi erődrendszer teljessé vált.

Komarom_Monostori_520

A komáromi erődrendszer létjogosultsága az elkövetkező években megkérdőjeleződött. A XIX. század végére felgyorsult a haditechnika – ezen belül a tüzérségi eszközök – fejlődése, mely megkövetelte volna az erődrendszer védőképességének felülvizsgálatát és a megváltozott körülményekhez igazodó átépítését. Erre azonban nem került sor.

 

3 tavaszi kirándulási tipp Budapest közelében

, , ,
Dömör kapu - forrás: internet

Dömör kapu - forrás: internet

Itt a tavasz és a jó idő, itt az idő a kirándulások tervezgetésére, ebben kívánunk segíteni. Mindhárom úti cél Budapesttől rövid autózásra van, de akár bringával is megközelíthetőek. Előtte, vagy utána be lehet ugrani  Szentendrére sétálni egyet, esetleg elnyalni egy finom fagyit.

CSOBÁNKA ÉS AZ OSZOLY

Pesttől alig 20 percnyi autózás után elérkezhetünk a gyönyörű helyen fekvő Csobánkára. A tájat az Oszoly kopár sziklái uralják, de senkit ne rettentsenek el az elsőre félelmetesnek tűnő képsorok. A szikla tetejére vezet közepesen meredek ösvény is. Kicsit bátrabbak megpróbálhatnak járható utat találni a sziklán. Jómagam számtalan úton másztam már fel, volt olyan út, ahol 6 éves kisgyerek és egy kutya is velem tartott, tehát nem kell megijedni.

„DÖMÖRKAPU” VÍZESÉS A PILISBEN

Szép időben kitűnő kirándulási lehetőség a Szentendrétől alig 10 perces autóútra található Dömör-kapu vízesés , mely télen nyáron felüdülést jelent a hétköznapok rohanó tempója után. Kiépített parkolóban lehet hagyni az autót, a vízesés 2 perc séta innen, így kisgyermekkel is nyugodtan ki lehet ruccanni. Utána kellemes erdei sétát lehet tenni a környéken a Bükkös patak völgyében. Aki ennél több testmozgásra vágyik, nyugodtan kibiciklizhet, utána szabadon lehet közlekedni az erdei úton is.

Részletes, térképes leírás: Dömörkapu megközelítése térképpel

A PILISBOROSJENŐI „EGRI VÁR”

Sokan nem tudják, hol forgatták az Egri Csillagok című film csatajeleneteit. A titok többé nem titok. Természetesen nem Egerben, hanem Budapesttől pár kilométerre, Pilisborosjenőtől nem messze építették fel a díszletként szolgáló kőfalakat. Ezek a romos falak a forgatás lezártával is megmaradtak, így most egy könnyű kirándulás céljai lehetnek, csodálatos környezetben. Útközben megtekinthető a környék másik nevezetessége a Teve szikla.

Részletes, térképes leírás: Pilisi várrom megközelítése térképpel

 

 

5 tókerülő bringatúra vasárnapra

, ,

Nincs is jobb elfoglaltság, mint a szabadba kimozdulni, világot látni az őszi fákkal övezett hazai (kerékpár)utakon. Öt tópartot érintő egy-egy napos kerékpáros túratippeket állítottunk össze a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő, a Tisza-tó és az Orfűi-tórendszer körül.

Érdemes tudni, hogy vonattal kiválóan lehet biciklit szállítani különösen három nagy tavunkhoz (Balaton, Fertő tó, Tisza-tó), ráadásul egységáras jeggyel. Plusz remek hír, hogy májusban nyitnak a hazai strandok is! Ha mégis macerás lenne cipelni a biciklit, összeszedtük a kölcsönzési lehetőségeket is. A túra csúcspontja persze egy fantasztikus ebéd. Erre is tudunk megoldást!

Velencei-tó

Eltévedés nélkül körülbelül 30 kilométeres túrát tehetünk a látnivalókban gazdag és a fővároshoz legközelebb eső nagy tavunk körül. A kerékpárutakat tavaly gyönyörűen rendbe hozták, a főút mellől a tópartra került például a velencei szakasz is. Útközben jó néhány strand mellett, sőt strandon keresztül is elhaladunk, így nyaranta nem felesleges poggyász a fürdőruha sem. A túrát célszerű Velencétől vagy Gárdonyból indítani Agárd felé, így a legkellemesebb a domborzati kihívásokat leküzdeni. 

Pákozd után kellemes lejtőn gurulhatunk Velencéig
Látnivalók útközben: Madárrezervátum megfigyelőtoronnyal, Pákozdi Katonai Emlékpark, sportos tipp: pákozdi ingókövek, Gárdonyi Géza Emlékház, dinnyési Várpark, Agárdi Pálinkafőzde és Látogatócentrum (csak a kör végén!)

Kerékpárkölcsönzők: Gárdonyban a Teker Bringa egy biztos pont, ugyanígy a Zebra Bringa, ahol elektromos bicajt is bérelhetünk, Agárdon az Agárdi Bicikli,  Velencén a Zilaj Bringában bérelhetünk kerékpárokat és Drótszamárban akár fekvőbiciklit is lehet bérelni.

Tisza-tó

Teljesen sík vidéken, egy mesterséges töltés tetején kerekezhetünk a csodaszép Tisza-tó partján. Kezdő kerékpárosoknak is ideális terepről van szó rengeteg látnivalóval, háborítatlan környezetben és végig biztonságos kerékpárúton. Tókerülésként mindjárt két túrát érdemes említeni. A kiskör 65 km, míg a teljes nagy kör 113 km-es.

A kiskör Kisköre, Abádszalók, Tiszafüred, Poroszló, Sarud, Tiszanána-Dinnyéshát településeken vezet, míg a nagykör Kisköre, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszacsege, Tiszadorogma, Tiszabábolna, Tiszavalk, Négyes, Borsodivánka, Poroszló, Sarud, Tiszanána-Dinnyéshát településeket foglalja magában.

bringatúra, tata, kreativ magazin,program,

Látnivalók és programlehetőségek a tó körül: Tiszafüreden a Kalandsziget kalandpark, a Tiszavirág Ártéri Sétaút és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, Kiskörén a vízlépcső és annak működését és történetét bemutató kiállítás

KerékpárkölcsönzésTisza-tavi Túraközpont Hálózat 10 tagjánál tudunk bérelni kerékpárt.

TIPP! Éppen most, május 9-én (szombaton) lesz a tó hagyományosnak mondható kerékpáros-futó rendezvénye, az Intersport Tour de Tisza-tó és Bringatlon: 15 km-es kerékpártúra „csak az íze kedvéért”-jelleggel és 65 km-es tókerülés mellett görköris futam és futó-kerékpározó váltó is lesz ezen a napon.

A Fertő tó és a Fertőtáj

Viszonylag sík terep jó minőségű kerékpárutakkal, végtelen kaszálókkal, szőlős dombokkal, rengeteg vízimadárral – ilyen a Fertőtáj.  A teljes tókör 120 km, melyet a helyiek inkább két napos útra bontva javasolnak, és javarészt az osztrák oldalon kell tekerni.

Ennek kicsivel több, mint a felét – Illmitztől a túlpartra átkompolva – egy nap alatt különösebb megerőltetés nélkül letekerheti az ember úgy, hogy a helyi érdekességek, múzeumok és egy kiadós ebéd is belefér a programba.

bringatúra, tata, kreativ magazin,program,

Látnivalók, programok: Esterházy kastély és a kastélykert, Sarródon a Kócsagvár (a Fertő-Hanság Nemzeti Park látogatóközpontja), Fertő-Hansági Nemzeti Park és a Lászlómajor  bemutató majorság, Fertőrákosi kőfejtő (újra nyitva!) és a Püspöki palota, Balf ivókútja, a fertőbozi Gloriett kilátó, Szentháromság templom, Fertőszéplaki tájház, Aladdin Vasúti Lámpamúzeum szintén Fertőszéplakon, Nagycenken a Széchenyi Múzeumvasút, Vasfüggöny Emlékpark Hegykőn.

Kerékpárkölcsönzés: Sopronban Tóth és Fia Kerékpárbolt és Műhely, Hotel Szieszta – Soproni Kerékpár, KTM Bringa Park, Fertőrákoson Ráspi Étterem és Borászat, Puskás Sörkert, Fertődön pedig a Rabensteiner Panzióban.

Orfűi tórendszer

Pécstől tizennégy kilométerre, az Orfűi-völgyben négy kisebb tó terül el – a Kovácsszénájai-tavat is belefoglalva. Ha Pécsről indulunk sem lehetetlen vállalkozás bebiciklizni a környéket, de egy baráti-családi parti részeként is kiváló kikapcsolódás lehet a zseniális Orfű felfedezése.

bringatúra, tata, kreativ magazin,program,

Már Pécset elhagyva, az út mentén kiépített kerékpárúton juthatunk el Orfűig: 7 km emelkedő után 7 km gurulás követkik. A legnagyobb a tavak közül a Pécsi-tó teljesen körbe van építve bringaúttal, és a legtávolabbi tóig is bringaúton tudunk eljutni.

Orfű erősségei és látnivalói: gyönyörű, a Mecsek vonulataival karéjozott környezet, lehet barlangászni, pompás levegő, rengeteg vízi sport és jó strand, kemencés és medvehagymás ételek, a Muskátli csárda és a Mediterrán étterem, számos finomságot kínáló büfék és egy hibátlan ökokemping azaz a Jurtatábor és a Bános lovastanya (mert itt lovagolni is érdemes!), a tájház, egy működő vízi malom, a kiváló kulturális közeg (gondoljunk a Fishing On Orfűre) és Lovasi András potenciálisan látható pecázó alakja.
Mindez pedig videón:

 

Kerékpárkölcsönzés: Pécsett akár a pécsi Tourinformban, csoportok számára a Helian Utazási Irodában,  Orfűn pedig a Zotya kerékpárkölcsönzőben, a Diás panzióban és a Jurtatáborban lehet bérelni.

Balaton

A legnagyobb hazai tavat rengeteg túrával bebarangolhatjuk. Az összesen 206 km-es körvonala mentén órákat lehet zengeni a látnivalókról, úti célokról és érdekességekről. A Nyitott Balatont indító kerékpártúrán nagyon jól összeszedtek 6 útvonalat, de a mozgasvilag.hu ajánlásával is kaptunk jó néhány tippet, ami a Balcsi egy-egy szép táján át vezet.

 

bringatúra, tata, kreativ magazin,program,

 

Lilába borul Tihany

, ,

Lilába borul Tihany – ezek a “szedd magad” levendulaföldek

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság minden évben június várja a tihanyi bekötőút mellett fekvő levendula-ültetvényen az érdeklődőket, akik a virágzó levendulamező szemet gyönyörködtető látványa mellett szeretnék a szedés élményét is átélni, és saját kezűleg aratott tihanyi levendulát hazavinni.

programok, Tihany,kreativ magazin,

A résztvevők arató táskát a helyszínen tudnak vásárolni. A levendula szedése pedig kizárólag ezekkel a sorszámozott táskákkal lehetséges. Előzetes regisztráció azonban nem szükséges.

Az igény szerinti mennyiségben megvásárolt arató táska díján kívül a levendula-szedésnek nincs egyéb díja.
Parkolni a helyszínen, a levendula ültetvény előtt díjmentesen lehet. A helyszínen jelenlévő természetvédelmi őrök tájékoztatják az érkezőket a parkolási lehetőségekről, a szabad parkolóhelyekről.

programok, Tihany,kreativ magazin,

A részvétel feltételei:
1. Arató táska vásárlása, amelynek díja: 2.000 Ft/arató táska. Igény szerint több arató táska is vásárolható.
Arató táska mérete: 28 cm X 21 cm x 11 cm.
Levendulát kizárólag az előzetesen megvásárolt (sorszámos, BfNP logós) arató táskába lehet szedni, más tárolóeszköz (zacskó, táska, zsák, doboz, stb.) használata nem megengedett.
2. A levendula szedését mindenki saját felelősségére, saját kézi eszközzel végzi (olló, metszőolló, kés). Szükség esetén a helyszínen metszőollót korlátozott számban tudnak kölcsönözni. A levendula kézi, vagy nem megfelelő eszközzel történő szedése – a cserjék védelme érdekében – tilos.
3. A levendulát az ültetvény erre kijelölt részén lehet szedni.
4. Kiskorú gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett és felelősségére vehet részt a szedésben!
5. A levendula szedését követően kérik a vendégeket, hogy az arató zacskót utólagos regisztráció érdekében a standhoz vigyék vissza. Ekkor a vendég zacskónként egy, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóhelyeit tartalmazó leporellót kap, amely egyben egy fő felnőtt részére két alkalommal kedvezményes belépést biztosít a feltüntetett bemutatóhelyeinken. A kedvezmény 2015.12.31-ig vehető igénybe.

6. A helyszínen kész levendula-csokor is kapható, ára 500-Ft/csokor.
7. A helyszínen kizárólag levendula szedésére van lehetőség, tő vásárlására nem. Ültetésre alkalmas levendula tő vásárlására, valamint egyéb levendula-, és nemzeti parki termékek vásárlására (levendula szappan, olaj , csoki, szörp, lekvár, ajándéktárgyak, levendula ételeket tartalmazó szakácskönyv, bivaly-, és szürkemarha szalámi, stb.) a tihanyi Belső-tó partján található Levendula Ház Látogatóközpontban van lehetőség! A helyszínen tartózkodó természetvédelmi őröktől további információk kérhetők.
8. Előzetes regisztráció nem szükséges!
9. Információ hétköznap: 06-87-555-291

A “SZEDD MAGAD!” akción kívül a levendula szedése az új ültetvényen és az őslevendulásban is tilos.